EASC Study Tour 2004
China
Itinerary

 

June 22, Chicago

June 23

June 24, Arrive Beijing

Guangzhou Hotel (Beijing)

June 25, Beijing

June 26, Beijing

June 27, Beijing

June 28, Beijing

Bell Tower Hotel (Xi'an)June 29, Fly to Xi'an

June 30, Xi'an

July 1, Xi'an

Hilton NanjingJuly 2, Fly to Nanjing

July 3, Nanjing

July 4, Nanjing

Peace Hotel (Shanghai)July 5, train to Shanghai

July 6, Shanghai

July 7, Shanghai

July 8, Shanghai

Hotel Miramar (Hong Kong)July 9, Fly to Hong Kong

July 10, Hong Kong

July 11, Hong Kong

July 12, Depart from Hong Kong

 

Top