Return to Celtie Homepage IU College of Arts and Sciences Indiana University Bloomington
Zulu
Languages Online
Z101/102  Z201/202  Z301/302
    Radio Program    
    Folk Tales    
 
 
    Songs    

Abasemzini sebangenile

 

Igwababa - the raven

 

O lajika ilanga bo

Bantabami buyanekhaya

 

Ikhanda amahlombe

 

Senzeni na

Bengihambe ngayizolo

 

Ngihambile amazwe ngamazwe

 

Tamati so Zulu chant

Ekhaya likababa children's game

 

Ngikhumbul'umama

 

Wemgewu ulelephi izolo wemfana

Gijimani wezingane

 

Nogwaja

 

Yinyonini le

 
1020 E. Kirkwood Ave., Ballantine 120   |   Bloomington, IN 47405-7104   |   (812) 855-8383   |   Last updated: 11 Nov 13
Comments: celtie@indiana.edu   |   Copyright 2013, The Trustees of Indiana University   |   Copyright Complaint