Return to Celtie Homepage IU College of Arts and Sciences Indiana University Bloomington
Serbian / Croatian / Bosnian
Recorded Materials Archive

Copyright restrictions apply if highlighted in yellow...
                                     
Basic
   
 
B01
Introduction to Serbo-Croatian Language --T.F. Magner
    Readings: 1 Bogdan Stopar:  Kiša

2 (announced on recording)

3  (announced on recording)  
     

4  Branisav Nušić:  Srpski jezik

5  Branisav Nušić:  Geografija          
    Lessons: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
        16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 
B03
Hrvatskosrpski: Serbo-Croatian Audio-Visual Method
    Vježbe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
        16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
        31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
        46 47 48 49 50                    
 
B04
Colloquial Serbo-Croat --Celia Hawkesworth
 
B05
Introduction to the Croatian and Serbian Language (recorded at IU)
    Lessons 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 
B06
Introduction to the Croatian and Serbian Language (Penn State)
    Croatian   Serbian   Croatian/Serbian      
    Pronunciation   Pronunciation   Pronunciation      
    Lessons 1 2   Lessons 1 2   Pages 1-6      
    3 4 5 6   3 4 5 6   7-14 18-24      
    7 8 9 10   7 8 9 10   25-30 31-33      
    11 12 13 14   11 12 13 14   35-37 41-45      
    15 16 17 18a   15 16 17 18a   48-52 53-60      
    18b 18c 18d     18b 18c 18d                  
Advanced
  A01 Short story (announced on recording) from grammar book (by A Kadić?)
  A02 Readings from Kadić Croatian Reader
    Šuma Striborova Boka Jabuka                    
  A03 Readings 1-17 (Titles and authors announced on recordings)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 
A04
--Monica Partridge (Titles and authors announced on recording)
                                     
Exercises
 
E01
Vowels, tone, stress, from Introduction to Serbo-Croatian
 
E03
Serbo-Croat--Vera Javarek and Miroslava Sudjič
    2 3 4 5a 5b 1-5 voc. dialog 6 7a 7b 7c 7d 8a 8b-d 8e
    8f-g 9 10a-b 10c 10d-f 10g-h 11a-b 11c-f 11g-h 12a-c
    12d-g 13 14 15a-b 15c-d 16 17a-d 17e 18 19a 19b 20 21
    22a 22b 23 24                          
 
E04
Serbo-Croatian Exercises
 
E05
S102 Ivan & Jovan
 
E06
Druga godina: Kapor
 
E07
Serbian/Croatian practice tape (SWSEEL '96)
                                     
Culture
   
 
K01.01
(continued)      
 
K01.02
                 
                                     
Literature
Top
 
L01
Radio Zagreb programs from 1963
    1. Ivan Gundulić, Dubravka 10. Držiić, Marin: Novela od Stanca
    2. Zvonimir Golob, Priča o pužu 11. Hasanaginica (emisija o narodnoj pjesmi)
    3. Čehov, Galeb 12. Vojnović, Ivo: Na taraci
    4. Šenoa, Ljubica 13. Grička tradicija
    5. Junačka narodna pjesma 14. Pjesnici intime i tisine
    6. Kumovsko prase 15. Radoje Domanović: Stradija
    7. Poezya srpske modernisticke književnoste 16. Miroslav Krleža: U agoniji
    8. Modernizam avangarda i experimentalna scena 17. Andrić, Ivo: Prokleta avlija
    9. Tadijanović, Dragutin: Dani djetinstva 18. Jovan Sterija Popović: Pokondirena tikva (continued)
 
L02
Panarama Jugoslavenskih Pjesnika - Hrvatska Izbor pjesnuka i uvod: Vlatko Pvletić
      1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16      
 
L03
Antologija Jugoslavenke Literature Poezija
    1. F. Prešern: Pevcu
2. S. Vraz: Gazela
3. P.P. Njegoš: Gorski Vijenac (“Iguman Stefan”)
4. I. Mažuranić: Smrt Smail:Age čengijiča (iz “Harčas”)
5. P. Preradović: Mrtva Ljubav
6. B. Radičević: Kad mlidijah umreti
7. Dj. Jakčić: Kroz ponoć
8. J.J. Zmaj: Djulići uveoci
9. Simon Jenko? (not listed on tape)
10. L. Kostić: Medu javom I med snom
11. S. Gregorčic: Na bregu
12. A. Aškerc: Kadi se njiva
13. V. Ilić: U posnu jesen
14. S.S. Kranjčević: Moj dom
15. A.G. Matoš: Notturno
16. J. Dučić: Jablanovi
17. V. Vidrić: Jutro
18. M. Rakić: Jedna želja
19. D. Kette: Na trbu
20. V. Nazor: Maslina
21. O. Župančić: Žebljarska
22. J. Murn-Aleksandrov: Pesem o ajdi
23. Alojz Gradnik: Moje življenje
24. Tin Ujević: Visoki jablani
25. Ivo Gruden: Nad agonijami sveta
26. Miloš Crnjanski: Prva jeza
27. Momčilo Nastasijević: Truba
28. Desanka Maksimović: Prolećna pesna
29. Gustav Krklec: Obična starost
30. Tone Seliškar: Sedmorojenčki
31. Anton Vodnik: Večer dogori
32. Dobriša Cesarić: Polodjela prisa
33. Milan Dedinac: S bolesničke postelje
34. Srečko Kosovel: Balada
35. Dragutin Tadijanović: Prsten
36. Mile Klopčić: Mary se predstavi
37. Ivan Goran Kovačić: Mračno doba
38. Matej Bor: Njene oči
39. Cene Vipotnik: Drevo na samem
40. Jure Kaštelan: Jadikovka kamena
41. Karel Destovnik-Kajum: Ljubezenska
42. Vesna Parun: Večernja pjesma
43. Vasko Popa: Srce belutka
 
 
L04
Antologija Jugoslavenske Literature Proza
    1 Fran Levstik: Martin Krpan z vrha
2 August Šenda: Seljačka buna
3 Laza Lazarević: Sve će to narod pozlatiti
4 Janko Kersnik: Mačkova očeta
5 Simo Matavulj: Bakonja fra Brne
6 Antun Kovačić
7 Anton Gustav Matoš: Samotna Noć
8 Dinko Šimunović: Muljika
9 Ivan Cankar: Hiša Marije Pomočnice
10 Borisav Stankovič: Nečista krv
11 Veljko Petrović: Salašar
12 Slavko Kolar: Breza
13 Juš Kozak: Muni
14 Ivo Andrić: Travnika hronika
15 Miroslav Krleža: Povratak Filipa Latinowicza
16 Prežihov Voranc: Boj na požiraniku
17 Vladan Desnica: Prolječa Ivana Galeba
18 Vjekoslav Kaleb: Divota prasine
19 Miško Kranjec: Pesem ceste
20 Ciril Kosmač: Balada o trobenti in oblaku
21 Ivan Potrč: Na kmetih
22 Branko Ćopić: Ne tuguj bronzana stražo
23 Dobrica Cosić: Koreni
24 Slobodan Novak: Izgubljeni zavičaj
 
 
L05
Antologija Jugoslavenske Literature Proza
    1 Marin Držić: Dundo maroje (scena iz I čina) režija:
   Mladen Škiljan – izvode članovi Zagrebačkog
   dramskog razališta

2 Ivan Gundulić: Dubravka (završna scena) režija: Tito
   Strozzi - izvode članovi Hrvatskog narodnog kazališta

3 Anton Tomaž Linhart: Maticek se ženi (scena iz III
   čina) režija: Viktor Molka - Izvode članovi
   Slovenskega narodnega gledališča

4 Tito Brezovački: Diogenes (scena iz II čina) režiija:
   Branko Gavella - izvode članovi Hrvatskog narodnog
   kazlišta

5 Jovan Sterija Popović: Rudoljupci (scena iz V čina)
   režija: Mato Milošević - izvode članovi
   Jugoslavenskog dramskog puzorišta
6 Laz Kostić: Pera Segedinac (scena iz IV čina) režija:
   Mata Milošević – izvde ćlanov Jugoslovenskog
   dramskog pozorišta

7 Ivo Vojnović: Dubrovačka Trilogija – II dio: Suton
   (završna scena) režija: Branko Gavella

8 Branislav Nušić: Ožalošćena porodica (scena 12 II
   čina) režija: Mata Milošević

9 Ivan Cankar: Hlapci (Sluge) (scena iz V čina) režija:
   Slavko Jan

10 Miroslav Krleža: U agoniji (scena iz I čina) režija:
     Tomislav Tanhofer

11 Bratko Kreft: Celjski grofje (celjski grofovi) (scena iz
     III čina) režija: Bratko Kreft

12 Ranko Marinković: Glorija (scena iz II čina)
13 Marijan Matković: Vašar snova (završna scena I čina)
14 Mirko Božić: Ljuljačka u tužnoj vrbi (završna scena)
 
LT01
Dragutin Tadinović čita svoje pjesme iz knjige "Prsten":
    1 Da sam ja učiteljica
2 Nosim sve torbe a nisam magarac
3 Visoka žuta žita
4 Žene pod orahom
5 Šume snivaju
6 Balada o zaklanim ovcama
7 Jutarnja zvijezda pozlaćen orah
8 Dugo u noć, u zimsku bijelu noć
9 Mjesečina
10 Večer nad gradom
11 Goranov epitaf skriven, u planinskom lišću
12 Jedan čovjek u Parizu
13 Prsten
14 Kad mene više ne bude
15 Žuta ptica
16 Uvijek će padati…
 
                                     
Music
Top
 
M01.01-.03
Serbo-Croatian Songs
   

1 Trojanac
2 Bolna leži dilber tuta
3 Lepe lisu, nano, Gruzanke devojke
4 Valjevsko kolo
5 Hladovina usred vinograda
6 Tan-tan-tankosava
7 Da znajes mori mome
8 Ikino kolo
9 Ajme meni, ajme
10 Milo more moje
11 Mestar Ivo
12 A ca nebi, jole

13 To nije cakula
14 Cvit za rodendan
15 Pjesma hvarv
16 Moranru, vrati se
17 Os Lolo moja
18 Celo selo se spomino
19 Skpipi deram
20 Posavski drmes
21 Kriči kriči tiček
22 Slavuj pjeva ju livadi
23 Staro sito i pučec
24 Štiglic se oženil

           
 
M01.04
Lado
    1 Opšaj-diri i Pokupski svatovski drmeš
2 Tri jetrve žito žele
3 Šestisnki drmeš
4 Vrličko kolo
5 Ladarke
6 Žensko bunjevačko kolo
7 Lepi juro - dobri denek
Tandrćak
Linđo
10 Sava je, dunav je haj, haj, neka, neka
11 Grličica grkovala
12 Dobro jutro
13 Baranjski plesovi
       
 
M01.05
Grupa Dalmatinaca
   

1 Č je moje srce cvalo
2 Mornareva ljubav
Mornarska polka
Ribari sa jadrana

5 Dođi u kaštela
6 Ča mi je lipo
Pjesma o baški
8 Moj dragi Bakar

                 
 
M01.07
O Plavi Jadrane Moj
   

1 Ajme mene, ajme
Milo more moje
Meštar ivo
A ča ne bi, jole

5 To nije ćakula
6 Cvit za roðendan
7 Pjesma hvaru
8 Mornaru, vratise

                 
 
M01.08
Srbija (1962)
   

Trojanac
Bolna leži dilber tuta
3 Lepi li su, nano, gružanke devojke
4 Valjevsko kolo

5 Hladovina usred vinograda
6 Tan-tan-tankosava
7 Da znaješ, mori mome
8 Ikino kola

           
 
M01.09
Bosnian Folk songs and dances
   

1 Evo srcu mom radosti
Bulbul mi poje
3 Sedamdeset i dva dana
4 Aj, moj aljo

Sarajevo divno mjesto
6 Visegradsko kolo
7 Kad ja pođoh na bembasu
8 Beserke kolo

           
 
M01.10
Jugoslavijo
   

Jugoslvijo - Hamdija Ćustović
Vojniče moj - Ališa Zemira
Djevojka je zelen bor sadila - Zehra Deović
Sjećaš li se ratni druže - Zaim Imamović
Stan' neretvo - Djevojke sa Neretve

Domovino moja - Haris Djinović
Ljubičice i ja bih te brala - Ališa Zemira
Romanijo - Zehra Deović
Sa Ovčara i Kablara - Ljubica Berak
10 Romanijo, goro plemenita - Muhamed Sofić

   
 
M01.11
Jugoslavija
   

1 Slovenija, od kod lepote tvoje - Ansambel bratov Avsenik,     pojeta Ema Prodnik in Alfi Nipić
2 Šibenska Balada - Klapa Šibenik
3 Marš na drinu - Ansambel LjubiÊa Kilibande
4 Žabe - Slovenski oktet
5 Jedan Dan - Dubrovsči trubaduri
6 Srce u srcu - Neda Ukraden
7 Dan Ljubezni - Pepel in kri
8 Ramo, Ramo - Ansambel Milana Nikoliča

9 Aj, Puč Puška - Ksenija Cicvarić, ansambel M. Jašarevica
10 N'mau čez Izaro - Kvartet DO
11 Si Zaljubiv Edno Momče - Nina Spirova, ansambel D.      Bendekovića
12 Marijana - Mirko Cetinski
13 Moj Milane - Staniśa Stośić, ansembel D. Blagojevića
14 Lepo je v naši domovini biti mlad - Plesni orkester RTV       Ljubljana, dirigent Jože Privšek

 
M01.12
Pesmom i Igrom Kroz - Jugoslaviju 2
   

1 Biserka kolo
2 Berem groždje biram tamnjaniku
3 Niz polje idu babo sejmeni
4 Da si zdravo moj golube bijeli
5 Ti si lipa moja mare
6 Sijaj mi sončene  Ottavia brajka

7 'Ajd' d' idemo rado
8 Četir ko ribe i karaš
9 Sudbo moja sudbino
10 Pjese nga valija e rugoves
11 Stars djurdjevka
12 (not listed)
             
 
M01.13
Lindo: Homo u Kolo (ensemble of folk dances and songs of the peoples of Yugoslavia)
   

1 Lindjo
2 Izašla je zelena naranča
3 Omili mi u selu divojka
4 Štiri snehe
5 Kad se mala mare udavala
6 Banatski madarac
7 Makedonsko oro dvojka

Vehni, vehni fijolica
Stara vlajina
10 Potočic maleni
11 Osogovka
12 Jedno malo mome
13 Makedonsko oro

             
 
M01.14
Hrvatska Popijevka
   

1 F. Bosanac: Ti spavaš, a ja bdim
2 I. Lukačić:  Suscipiat Dominus
3 V. Jelić:  Cantate Domino
4 F. Livadić:  Molba z crnooku
5 I. Padovec:  Moje Jutro
6 V. Lisinski:  Iscljenik
7 V. Lisinski:  Jeli
8 I. Zajc:  Tiho, noći
9 I. Zajc:  Ruža i ljubica
10 A. Dobronić:  Mojoj boli nema Lijeka
11 B. Širola:  V senokošah

12 B. Bersa:  Oj sanci, vi sareni sanci
13 F. Lucić:  Snešica
14 J. Hatze:  Cvati, Cvati Ružice
15 J. Hatze:  Serenada
16 J. Hatze:  Mojim Pjesmama
17 I. Parać:  Morto
18 H. Pettan:  Romanca Vedroga neba
19 I. Lhotka kalinski:  Roža
20 B. Bjelinski:  Sijeno
21 N. Devčić:  San u kamenu

         
 
M01.15
Ja Iz Prela, Mjesec Preko Dola
   

1 Pjevaj mi pjevaj, sokole
2 Ja iz prela, mjesec preko dola "Bećarac"
3 Lipo naše Ličko lešće (record skips)
4 Zora zori, a ja kod djevojke - "Ojkan"
5 Tamburica "kutarevka" -  solo

6 Oj livado, rosna travo
7 Moj nevene
8 Oj bujado, zelena livado
9 Brinje moje
10 Kad zapiva...

           
 
M02.01
Modern Yugoslavian Popular Music (early 1960s)
Tipi-Tipso                
 
M02.02
Hit Koktel: Voljela sam, voljela
 
M02.03
Tereza: Poljubi Me
 
M02.04
Oliver: Poeta
 
M02.05
Miroslav Ilic: Tako mi nedostajes
 
M02.07
Dubrovacki Trubaduri - Mi prepuni smo Ljubavi
   

01 Dalmatinski lero
02 Oj djevojko dušo moja
03 Trubaduraka Serenada
04 Jedan dan
05 Lindjo
06 Ona i prijatelj moj
07 Serenada Dubrovniku

08 Mi prepuni smo ljubavi
09 Djevojko mlada
10 Luda mladost
11 Kad se jednom rastanemo
12 Ima sunca za sve nas
13 Moja je djevojka obicna
14 Lipa zavidnost

               
 
M02.08
Djorje Balesevic - Rani mraz 1979 and Pub
   

Uvod
Sve je dobro, kad se dobro svrši
Drago mi je zbog mog starog
Jedan saša iz voza
Uticaj rodjaka na moj životni put
Mnongo mi znači to
Neki novi klinci
Stara pesma
Moj Frend Ima Rock and Roll Band
10 Brakolomac

11 Prodaje se prijatelj Pub
12  Ilona
13  Ratnik paorskog srca
14  Za sve je kriv tom sojer
15  Za trecu smenu
16  Lepa protina kći
17  Pesma o jednom petlu
18  Boža zvani pub
19  Predlog
20  Na pola puta

           
 
M03.01
Muzicke Veceri U Donatu 1977
 
M04.01
Josip Hatze: Vokalna Lirika
                                  Top
 
1020 E. Kirkwood Ave., Ballantine 120   |   Bloomington, IN 47405-7104   |   (812) 855-8383   |   Last updated: 4 Nov 13
Comments: celtie@indiana.edu   |   Copyright 2013, The Trustees of Indiana University   |   Copyright Complaint