Return to Celtie Homepage IU College of Arts and Sciences Indiana University Bloomington
Hausa

Reading Kit
    1   2   3   4
 

a

Iyali a kasar Hausa   Kalandar Musulunci   Jiki da Ma'aikatansa   Dila da Hankaka
  b Dakin Audu   Makarantar Allo   Wani Abin Mamaki   Yadda ake Noman Masara
  c Aron Fensir   Hauwawa   Lokaci   Abokai Hudu
  d Wata Gada da 'Yarta   Nijeriya   Lokacin Cin Abinci   Madinka
  e Gabobin Jiki   Wani Barawo da Yaro   Wani Bature Tashar Mota   Abubuwan Tafiye-Tafiye
  f Ibrahim a Kasuwa   Kwadi Biyu   Jemage Tsuntsu ne ko   Dila da Zalbe
  g Kasuwar kauye   Kasuwar kauye   Bikin Babbar Salla   Hankaka Mai Hikima
  h Dabbobi   Dabbobi   Sana'o'in kasar Hausa   Kwalekwale
    5   6   7   8
 

a

Gyada   Barawo!   Beran Daji da Beran Bimi   Dila Malamin Dawa
  b Kogin Neja (Kogin Kwara)   Kura da Zoma   Falsafar Hausawa   Rayuwu a kasar Hausa
  c Rabo Maras Gaskiya   Fulani   Barawo Mai Karfin Hali   Tasirin Karatun Boko
  d Yadda Yara ke Girma   Amfanin Hada Kai   Sarkin Zafi da Sarkin Baudiya   Dabaru Biyar na Zaman Duniya
  e Sauna a Karofi   Makaho Mai Gardama   Wasa-kwakwala (1)   Bararo da Dan Zaki
  f Asalin Garin Kano   Mujiya   Yaki Cikin Hamada   Wasa-kwakwala (2)
  g Sauna da Gora   Tafafin 'Yan Zamani   Halin Duniya   Tasirin Siliman
  h Kaka a kasar Hausa   Barebari   Kirarin Noma   Ruwan Bagaja
 
1020 E. Kirkwood Ave., Ballantine 120   |   Bloomington, IN 47405-7104   |   (812) 855-8383   |   Last updated: 8 Aug 13
Comments: celtie@indiana.edu   |   Copyright 2013, The Trustees of Indiana University   |   Copyright Complaint