Return to Celtie Homepage IU College of Arts and Sciences Indiana University Bloomington
Hausa
Languages Online
H201
Student 1
a Labari ma'ana
b Sarki na farko a Koraya
c Bambanci da kamanni tsukanin kesa Hausa
da Koerya a kan al'adun cin abinci

Student 2

a al'adun cin abinci a kaar Amirka da kasar Hausa
b daga Bloomington zuwa Atlanta
c kalaci na Afirka a Faransa

Student 3

a Sabon kulub na yaki da jahilci
b Tatsuniyar karamar jar alkyabbar sukuwa
c Tatsuniyar maciji da Bachir
1020 E. Kirkwood Ave., Ballantine 120   |   Bloomington, IN 47405-7104   |   (812) 855-8383   |   Last updated: 28 Jul 13
Comments: celtie@indiana.edu   |   Copyright 2013, The Trustees of Indiana University   |   Copyright Complaint