Return to Celtie Homepage IU College of Arts and Sciences Indiana University Bloomington
Arabic
LANGUAGES ON-LINE
A150
IUB Password Required          What's This?
— Audio On the Go —
Al-Kitaab

by Kristen Brustad, Mahmoud Al-Batal, and Abbas Al-Tonsi
©2007 Georgetown University Press
(for use by current students and faculty at this institution)
5   6   7   8
Al-Mufradaat   Al-Mufradaat   Al-Mufradaat   Al-Mufradaat
Al-QiSSa   Thaqaafa Al-Mu9iid   Thaqaafa Thaanawiyya 9A   Al-QiSSa
Istimaa9 Tamriin 11 Al   Thaqaafa Maadha Taf9al   Al-QiSSa   Qawaa9id Al-MaaDii
Istimaa9 Tamriin 11 Syr   Al-QiSSa   Qawaa9id Prep_Pronouns   Qawaa9id Diraasat Al-Fi
Thaqaafa Fayrouz Habbay   Al-Qawaa9id li_anna   Qawaa9id Conjugation of   Qawaa9id Al-9adad 11-10
9Aammiyya Ma baHibbish   Thaqaafa Al-Akl Al-9Ara   Istimaa9 Tamriin 13   Qawaa9id Tamriin 12
9aamimyya La wala Haaga   9aammiyya Ana Khalid   Thaqaafa Hiwaayaat   Istimaa9 Tamriin 16
9aammiyya El Jaww Harr   9AammiyyaTishrabuu Haag   9aammiyya Ana Akbarhum   9aammiyya  El-Adab Malu
        9aammiyya Ha-muut min l   9Aammiyya Usratii
9   10   11   12
Al-Mufradaat   Al-Mufradaat   Al-Mufradaat   Al-Mufradaat
Al-Mufradaat 9Aada _ Is   Al-Mufradaat Naama_Jaa   Al-QiSSa   Al-Mufradaat Zaara_Baq
Al-QiSSa   Al-QiSSa   Thaqaafa   Al-QiSSa
Thaqaafa   Thaqaafa Bayt al-9aa_i   Qawaa9id MuDaari9 Marf   Qawaa9id Af9al at-tafD
Qawaa9id Ordinal Number   Thaqaafa Nihaayat al-U   Istimaa9 Tamriin 17   Qawaa9id Al-Mustaqbal
Qawaa9id As-Saa9a   Qawaa9id MuDaari9 ManS   Istimaa9 Tamriin 18   Qawaa9id Kaana fii Al
Istimaa9 Tamriin 11   Qawaa9id Prep_Pronouns   9Aammiyya BaHiss bilkh   Istimaa9 Tamriin 16
9aammiyya Gidditi bi-tS   Qawaa9id Verb_Object P   9aammiyya 9ayza a_ulla   Istimaa9 Tamriin 17
9aammiyya SabaaH l-Full   Istimaa9 Tamriin 14       Istimaa9 Tamriin 20
    9aammiyya Beet l-9eela       9aammiyya AS9ab Qaraar
            9aammiyya Fayruuz Zuru
 
1020 E. Kirkwood Ave., Ballantine 120   |   Bloomington, IN 47405-7104   |   (812) 855-8383   |   Last updated: 29 Oct 13
Comments: celtie@indiana.edu   |   Copyright 2013
, The Trustees of Indiana University   |   Copyright Complaints